KOŁO DZIENNIKARSKIE

Uwaga!!! 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia szkolnej gazetki. Zajęcia koła dziennikarskiego odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 13.30.

Proponowana tematyka spotkań młodych dziennikarzy:

Słownik początkującego dziennikarza.

Organizacja pracy redakcji.

Normy etyczne obowiązujące dziennikarza.

Szkolne gazetki naszych rówieśników.

Budowa formalna czasopisma.

Klasyfikacja czasopism.

Budowa artykułu prasowego.

Sposoby komunikowania się. Nadawca i adresat wypowiedzi.

Wydajemy nowy numer gazetki "Mniszek". cz. 1

Perswazja- wpływanie na odbiorcę.

Odbiór współczesnych tekstów prasowych.

Uczeń w roli dziennikarza.

Planowanie i organizowanie własnej pracy.

Temat artykułu.

Wydajemy nowy numer gazetki "Mniszek". cz. 2

Dziennikarz wnikliwym obserwatorem otoczenia.

Dziennikarskie formy wypowiedzi.

Publicystyka.

Reportaż.cz.1.

Reportaż.cz.2.

Wydajemy nowy numer gazetki "Mniszek". cz. 3

Sonda.

Wywiad.

Praktyka czyni mistrza- ćwiczenia redakcyjne. cz. 1

Praktyka czyni mistrza- ćwiczenia redakcyjne. cz. 2

Wydajemy nowy numer gazetki "Mniszek". cz. 4

Zanim oddam tekst do druku. cz.1

Zanim oddam tekst do druku.cz.2

Technologia komputerowa czyli bez komputera ani rusz.

Planowanie kampanii reklamowej.

Wydajemy nowy numer gazetki "Mniszek". cz. 5

Zasady kolportażu.