Terapia pedagogiczna

Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie - naucz. 
 Jeśli nie wie - wytłumacz. 
Jeśli nie może - pomóż. /
 J. Korczak /
 
Terapeuta pedagog - mgr Anna Melek

Celem prowadzonych działań jest:

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
  • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych;
  • korygowanie zaburzonych funkcji;
  • usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • wyrównywanie braków edukacyjnych;
  • przywrócenie prawidłowych postaw dziecka wobec nauki;
  • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu;
  • wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym.