Bezpieczne zabawy na śniegu.

W lutym w ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie uczestniczyli w zabawach na świeżym powietrzu. Wcześniej omówiono zasady bezpiecznych zabaw na śniegu. Rzucano śnieżkami, próbowano ulepić bałwana, robiono płaskorzeźby na śniegu - postać "Anioła". Mimo niewielkiej ilości śniegu bawiono się wspaniale.
Comments