Konkurs "Najbardziej życzliwa postać literacka"

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości w klasach IV-VI zorganizowano kampanię "Stop przemocy" (patrz: zakładka pod tym tytułem), natomiast młodsi uczniowie przygotowali kolorowanki, z których utworzono plakat: "Życzliwy świat Kubusia Puchatka". Wszystkim uczniom zaproponowano udział w literacko-plastycznym konkursie bibliotecznym "Najbardziej życzliwa postać literacka".

Regulamin konkursu: 

ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu

CELE KONKURSU:

  • Rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą .

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych .

  • Zrozumienie i umiejętność przekazania cech charakteru przedstawianego bohatera.

PRZEBIEG KONKURSU:

  • Konkurs ma charakter indywidualny.

  • Uczniowie klas I- III samodzielnie przygotowują pracę plastyczną ukazującą najbardziej życzliwą ich zdaniem postać z baśni. Technika i format pracy są dowolne.

  • Uczniowie klas IV- VI samodzielnie redagują opis najbardziej życzliwej ich zdaniem postaci z literatury dziecięcej lub młodzieżowej. Prace muszą mieć format A 4, powinny być odręcznie napisane i zawierać ilustrację.

  • Zwycięzcy –zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci dyplomu i książki.

KRYTERIA OCENY:

- PRACE PLASTYCZNE: przedstawienie postaci zgodnie z jej cechami ukazanymi w baśni, technika i staranność wykonania, wkład pracy i samodzielność.

-PRACE LITERACKIE: przedstawienie postaci zgodnie z jej cechami ukazanymi w książce, ujęcie tematu, poprawność ortograficzna i językowa, staranność zapisu, jakość ilustracji.


TERMINARZ:

Uczniowie poszczególnych klas składają swoje prace do 22 listopada 2016 w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Dnia Życzliwości .

Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.


Laureatami konkursu zostali:

        Uczniowie klas I-III:

miejsce I: Mateusz Mleczko, Michał Mleczko

miejsce II: Nikodem Pisarek, Robert Pisarek

miejsce III: Bartosz Bestwina, Wiktor Szkorupa

        Uczniowie klas IV-VI:

miejsce I: Julia Różycka

miejsce II: Amelia Król, Jerzy Kołodziejczyk

miejsce III: Kamil Sojka

Gratulujemy!
ą
Beata Mulczyńska,
29 gru 2016, 08:45
ą
Beata Mulczyńska,
29 gru 2016, 08:46
ą
Beata Mulczyńska,
29 gru 2016, 08:46
Comments