Konkurs "Jestem odpowiedzialny za swoje czyny i słowa"

Dnia 23 listopada 2016r. uczniowie zostali zapoznani z regulaminem konkursu "Jestem odpowiedzialny za swoje czyny i słowa":

ADRESACI KONKURSU:

klasy I-VI Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu

TERMIN KONKURSU  25.11- 22.12. 2016r.

CELE KONKURSU:

1. Promowanie wśród dzieci odpowiedniego wzorca zachowania

2. Przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte wybory i decyzje

3. Przygotowanie do poznawania wartości moralnych.

4. Rozwijanie poczucia estetyki i piękna

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs polega zrobieniu pracy plastycznej o tematyce „ Jestem odpowiedzialny za swoje czyny i słowa”

2.Technika wykonania prac dowolna- mogą to być rysunki, wycinanki i wyklejanki, z wyłączeniem prac stworzonych z użyciem materiałów sypkich i nietrwałych. Istnieje możliwość łączenia różnych technik.

3. Format prac A4-A2.

4. Każda praca powinna zawierać motto.
5. Na konkurs można także zgłaszać prace przestrzenne, o wymiarach nie większych niż 40x40 cm.
6.Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko i klasa.
7. Prace na konkurs można zgłaszać u nauczyciela plastyki, muzyki  i przyrody.

OCENIANIE KONKURSU:

1.Konkurs będzie oceniany przez jury w składzie:

DYREKTOR SZKOŁY, PEDAGOG, NAUCZYCIEL PLASTYKI I MUZYKI  SAMORZĄDU SZKOLNEGO.

2. Oceniane będzie w szczególności:

- zgodność z obszarem tematycznym

- estetyka wykonania

- pomysł na wykonanie pracy

- tytuł(motto) pracy

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2016r.

Konkurs będzie oceniany w kategoriach wiekowych: klasy 4-6.

W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

4. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.


Laureaci konkursu

I miejsce

Magdalena Kusz klasa 4 B

II miejsce

Konrad Kuboszek klasa 4B

III miejsce

Julia Copija klasa 5B

Wyróżnienie

                                                    Marcin Białas i Jakub Fajkisą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:28
ą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:26
ą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:32
ą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:27
ą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:33
ą
Beata Mulczyńska,
28 gru 2016, 02:33
Comments