Kampania "Stop przemocy"

W listopadzie uczniowie klas 4-6 wzięli udział w kampanii reklamowej "Stop przemocy". Każda klasa miała do opracowania zagadnienie dotyczące właściwych postaw prospołecznych: używanie zwrotów grzecznościowych, zapobieganie przemocy fizycznej, psychicznej, słownej, przemocy w internecie oraz agresji na stadionach. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie przygotowywali w grupach plakaty oraz scenki promujące właściwe zachowania. Efekty ich pracy można obejrzeć na zamieszczonych poniżej zdjęciach oraz filmiku.

Film z YouTube


Comments