Bieg patrolowy

    26 maja 2017 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole bieg patrolowy pod hasłem "Wszyscy razem ratujemy Ziemię". Uczniowie  klas I-VI  pokonali trasę biegu (2 km) wykonując równocześnie zadania o tematyce ekologicznej:
  • określanie stron świata,
  • rozpoznawanie drzew,
  • segregowanie śmieci,
  • rozwiązywanie krzyżówki ekologicznej ,
  •  nazywanie różnych krajobrazów.
    Bieg patrolowy miał na celu poznawanie najbliższej okolicy, integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej, poprawę kondycji fizycznej uczniów oraz upowszechnianie świadomości ekologicznej.

Film z YouTube
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:11
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:18
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:18
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:20
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:21
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:21
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:22
ą
IIona Staniek,
31 maj 2017, 05:22
Comments