Przydatne adresy

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

tel.: (33) 8522433

e-mail: cnppp@wp.pl

www: http://zppp.cieszyn.pl


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SKOCZOWIE

ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów

tel.: 33/ 8532554

e-mail: pppwskoczowie@wp.pl

CELE PORADNI to udzielanie pomocy:

 • psychologicznej,

 • pedagogicznej,

 • logopedycznej,


CENTRUM PROFILAKTYKI EDUKACJI I TERAPII "KONTAKT" W CIESZYNIE

Kierownik: Elżbieta Kiedroń-Fałat

ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 479 54 55

e-mail: cpeitkontakt@bycrazem.com


Program pomocy psychologicznej i prawnej:

 • indywidualne poradnictwo prawne,

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • mediacja, terapia rodzin, terapia małżeństw,

 • grupy rozwoju osobistego,

 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

 • grupy samopomocowe (AA i AI- Anon).


Program działań profilaktycznych:

 • szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów,

 • organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - obozy,

 • socjoterapeutyczne, wycieczki.

 • Program szkoleń i edukacji:

 • organizacja szkoleń, treningów i warsztatów dla różnych środowisk zawodowych,

 • inspirowanie i wsparcie grup samokształceniowych wśród osób pozbawionych dostępu do szeroko rozumianej edukacji,

 • prowadzenie wykładów, prelekcji, sympozjów, konferencji.

 • Program pracowni artystycznych i Galeria "Kontakt":

 • pracownie dla dzieci i młodzieży: komputerowa, fotograficzna, ceramiczna, plastyczna, teatralna, taneczna,

 • organizacja wystaw w Galerii "Kontakt",

 • organizacja plenerów, akcji artystycznych.


KATOLICKI OŚRODEK WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY "NADZIEJA"

Biuro ośrodka: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

ul. Barkowska 167c, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 033 816 07 67

(w czasie zajęć terapeutycznych w godzinach 16.00-21.00 mogą być problemy z uzyskaniem połączenia)

fax: 33 816 07 67, 33 487 67 34

e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

www: www.nadzieja.bielsko.pl


PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"

ul. Zapory 100, 43-382 Bielsko-Biała

Budynek Hostelu "Klimczokówka"

tel.: 725 030 122

www.nadzieja.bielsko.plCENTRUM PSYCHOLOGICZNE ITEM

ul. Sienkiewicza 27, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 38 44

e-mail: item@item-psychologia.pl

www: www.item-psychologia.pl

OFERTA:

POMOC DLA DZIECI


Diagnostyka:

 • Diagnoza noworodków skalą NBAS®,

 • Diagnostyka neurorozwojowa dzieci,

 • Diagnoza psychologiczna dzieci WISC-R, Skala Bayley i in.,

 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci FAS, ADHD, afazje i inne uszkodzenia OUN,

 • Kliniczna diagnoza autyzmu,

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci,

 • Diagnoza zaburzeń przywiązania.


Terapia:

 • Neurostymulacja rozwoju dziecka,

 • Indywidualne programy pracy w zakresie rozwoju neuro-senso-motorycznego,

 • Terapia zaburzeń przywiązania,

 • Terapia dzieci mających trudności w uczeniu się,

 • Trening słuchowy MUSICA MEDICA®,

 • Trening słuchowy Johansena (IAS).


Rehabilitacja dla dzieci:

 • Neurostymulacja senso-motoryczna wg indywidualnego programu,

 • Terapia odruchów,

 • Indywidualne programy dobrane dla dziecka w oparciu o wiedzę neuropsychologiczną i fizjoterapeutyczną.Comments