Narkotyki

Na początku lutego 2013 roku dziennik "Rzeczpospolita" doniósł, że liczba zgłoszonych na policję przestępstw narkotykowych (posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków) wśród nastolatków wzrosła w przeciągu ostatnich 5 lat niemal dwukrotnie. Wyniki ankiet przeprowadzonych na terenie gminy Chybie świadczą o tym, że pewien procent młodzieży naszych szkół także miało bądź ma dostęp do narkotyków. Jak zatem ustrzec nasze dziecko przed wpadnięciem w szpony nałogu?

Psychologowie zgodnie twierdzą, że podstawą są więzi rodzinne - wspólnie spędzany czas, rozmowy, wsparcie, uwaga poświęcona dziecku, zainteresowanie jego sprawami.

Ale też konsekwencja, wymagania i obowiązki.

Jakie sygnały ostrzegawcze wskazują na kontakt dziecka z narkotykami?

Mówi się o trzech podstawowych grupach zmian:

 • zmiany w zachowaniu dziecka, takie jak: szybkie zmiany nastroju od euforii do przygnębienia, obojętność na to, co kiedyś było pasją, nowe towarzystwo, w jakim dziecko się obraca, problemy w szkole – wagary, pogorszenie ocen, konflikty z nauczycielami, kłamstwa, późne powroty do domu, próby wyłudzania pieniędzy, izolowanie się od innych domowników, częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek, odświeżaczy

 • zamiany w wyglądzie: nowy styl ubierania, spadek ciężaru ciała, przewlekły katar, krwawienie z nosa, przekrwione oczy, słodkawa woń oddechu, włosów lub ubrania, ślady po ukłuciach, brak zainteresowania swoim wyglądem

 • pojawienie się różnych akcesoriów związanych z narkotykami: fajki, fifki, bibułki papierosowe, foliowe torebeczki, kawałki opalonej folii aluminiowej, krople do oczu.

Szczególną uwagę zwrócić należy na wszelkiego rodzaju leki wydawane bez recepty, a które znajdują się w posiadaniu dziecka.

Oczywiście, nie wszystkie z wyżej wymienionych objawów muszą się pojawić. Należy również pamiętać o tym, że objawy te mogą, ale nie muszą wskazywać na kontakt dziecka z narkotykami. Przyczyną zmian zachowania dziecka mogą być inne: kłopoty z rówieśnikami, zawiedziona miłość czy trudności w nauce.

Z pewnością jednak wszelkie zmiany łatwiej jest zaobserwować tym rodzicom, którzy mają dobry kontakt z dziećmi. Co jednak, jeśli mimo najlepszych starań i uwagi poświęcanej dziecku, sięgnie ono po narkotyki? Przede wszystkim należy wysłuchać dziecko i z nim porozmawiać. Zastanowić się, dlaczego sięga po narkotyki, gdzie leży problem i przyczyna.

A przede wszystkim zacząć działać - szukać pomocy specjalistów i wspólnie z nimi i dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać.

Nadeszły wakacje, okres odpoczynku, ale również okres, w którym młodzież ma dużo wolnego czasu, spędza ten czas poza domem, poznaje nowych znajomych. Pamiętajmy, że właśnie podczas wakacji najczęściej dochodzi do pierwszych doświadczeń nastolatka ze środkami odurzającymi. Obserwujmy dziecko, bądźmy z nim, rozmawiajmy i reagujmy w razie sytuacji kryzysowych.

Do kogo zatem zwrócić się o pomoc?

 • Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii
  Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3
  tel. 33 479 54 55

 • Punkt Interwencji Kryzysowej
  Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3
  tel. 33 479 53 54

 • Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Fundacji "Nadzieja"
  Bielsko-Biała ul. 3 maja 12
  tel. 33 822 92 79

 • Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej i Ich Rodzin Fundacji "NADZIEJA"
  Bielsko-Biała ul. 3 Maja 5
  tel. 33 822 92 79

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania-Narkotyki
  0-801-199-990

 • Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny "Pogotowie Makowe"
  844-44-70, 0-801-109-696

Dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę polecam strony internetowe:

Comments