bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski

opublikowane: 19 lut 2011, 16:06 przez Bartłomiej Pokładnik
Czcimy go 23 lutego. Chrześcijańskie wychowanie wyniósł z domu. Pogłębił je potem jako harcerz. Dwa lata przed II wojna światową został księdzem. Był wzorowym kapłanem, opiekunem chorych, przyjacielem dzieci i młodzieży. Po wybuchu wojny został aresztowany i wywieziony do różnych obozów koncentracyjnych. Tam z narażaniem życia wpierał współwięźniów i służył im jak mógł. Męczeńską śmierć poniósł właśnie 23 lutego 1945 r. Patronuje kapłanom, seminarzystom i harcerzom.
Comments