Język polski

Ostatnie ogłoszenia

 • XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „OKNO” XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „OKNO” ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie Młodzieżowy Dom Kultury WSPÓŁORGANIZATOR: Port Poetycki w Chorzowie PATRONAT HONOROWY: Patronat Europosła Parlamentu Europejskiego Marka Plury Prezydent Miasta Chorzów Organizator ubiega się o honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego   PATRONAT MEDIALNY: portal „chorzowianin.pl” portal „pelniakultury.pl” portal „silesiakultura.pl” portal”ultramaryna.pl” PATRONAT PROMOCYJNY: Kwartalnik kulturalny - „Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Kwartalnik kulturalny - „Opcje” Miesięcznik Społeczno-Kulturalny - „Śląsk”   CELE KONKURSU: 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą. 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze. 3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat. 4. Pobudzanie wrażliwości. 5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku) WARUNKI UCZESTNICTWA: Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ...
  Opublikowane: 4 sty 2018, 00:39 przez: Urszula Skotnica
 • Konkurs literacki XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy ChotomskiejRegulamin konkursu: 1.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. 2.Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna. 3.Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy. 4.Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna. 5.Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o: -przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu; -podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika; -podpisanie każdej strony z wierszami młodych ...
  Opublikowane: 20 lis 2017, 00:53 przez: Urszula Skotnica
 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury  I.  Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu. 1.      Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury. 2.      Analiza i interpretacja utworów literackich oraz innych tekstów kultury z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 3.      Wykorzystywanie podstawowej wiedzy o języku – znajomość pojęć oraz terminów służących opisywaniu języka i komunikowaniu się ludzi. 4.      Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat. 5.      Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania. 6.      Wykorzystywanie elementów retoryki do tworzenia wypowiedzi pisemnych, w tym – stosowanie środków stylistycznych oraz organizowanie tekstu.   Etap szkolny   II. Treści kształcenia. Uczeń 1)               określa a)      temat i główną myśl tekstu. b)      nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi. 2)               rozpoznaje cechy a)      epiki oraz liryki. b)      opowiadania, opisu ...
  Opublikowane: 9 paź 2017, 02:00 przez: Urszula Skotnica
 • "Opowieści naszych pradziadków"- konkurs literacki Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" organizuje konkurs literacki pod hasłem "Opowieści naszych pradziadków".Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?Odwiedź skansen, bądź przypomnij sobie jakie obiekty się w nim znajdują.Wyobraź sobie, jak mogła wyglądać wieś sprzed około 150 lat.Wymyśl bohatera. Może być nim człowiek, zwierzę bądź postać z ludowych wierzeń.Usiądź i napisz opowiadanie ( 200-400 słów). Pamiętaj, aby akcja działa się na dawnej wsi. Musisz umieścić w nim jeden z elementów znajdujących się w skansenie. Reszta zależy od Twojej wyobraźni.Do 10 listopada możesz przynieść pracę nauczycielowi języka polskiego, który chętnie udzieli Ci dalszych wskazówek.Możesz również wysłać pracę samodzielnie do 17 listopada na adresMuzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"Parkowa 2541-500 ...
  Opublikowane: 29 wrz 2017, 00:23 przez: Urszula Skotnica
 • Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Konkurs ma charakter otwarty. Pracą konkursową jest list napisany odręcznie. List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcia wg własnego uznania.  Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:• uczestnicy w wieku 10-12 lat (kategoria I) mają za zadanie napisać list na temat „To były najlepsze wakacje w moim życiu...”.• uczestnicy w wieku 13-15 lat (kategoria II) oraz 16 lat i powyżej (kategoria III) piszą list na temat „Los zawsze daje drugą szansę...”. List musi być napisany odręcznie na papierze.TERMIN I MIEJSCEPrace należy przesyłać ...
  Opublikowane: 21 wrz 2017, 03:13 przez: Urszula Skotnica
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 6. Zobacz więcej »