All things seem possible in May.

opublikowane: 2 maj 2014, 03:42 przez Lucyna Niemiec
"The world's favourite season is the spring. 
All things seem possible in May."

Author: Edwin Way Teale

Vocabulary:
  • world - świat
  • season - pora roku
  • seem - wydawać się
  • possible - możliwe

Comments