Zajęcia komputerowe      Kółko komputerowe dla uczniów klas IV i V:

 
Termin: środy, lekcja 7 i 8

Cele zajęć:
  • rozwijanie zainteresowań uczniów technologią informacyjną;
  • pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
  • kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami;
  • kształcenie umiejętności wykorzystywania komputera do rozwiązywania prostych problemów oraz nauki innych przedmiotów;
  • rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów;
  • zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
                                                                                                            Zapraszam!!!


ć
Sylwia Grygierczyk,
13 mar 2016, 11:39
ĉ
Sylwia Grygierczyk,
13 mar 2016, 10:55
ĉ
Sylwia Grygierczyk,
13 mar 2016, 11:36
Comments