Serwisy przedmiotowe‎ > ‎Geografia‎ > ‎

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

Celem konkursu jest:
- Rozwijanie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną, umiejętności korzystania ze źródeł informacji i rozwiązywania problemów geograficznych.
- Pobudzanie twórczego myślenia przez wskazywanie i opisywanie związków i zależności przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych i przestrzennych w środowisku geograficznym.
- Kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego.
- Tworzenie możliwości współzawodnictwa uczniów i szkół do których uczęszczają, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół  wspierających uzdolnienia uczniów.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej.

Zapraszam wszystkich do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Wymaga on wytężonej pracy, ale daje dużo satysfakcji i radości w odkrywaniu świata. 
Warto tutaj wspomnieć, że finaliści zdobywają dodatkowe punkty na świadectwie, tak cenne w procesie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych, a laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez WOM zwolnieni są z obowiązku pisania odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a tym samym uzyskują z niej najwyższy wynik. Co najważniejsze, przyjmowani są również do szkół ponadgimnazjalnych poza procesem rekrutacji.
 
Comments