Geografia

HUMOR  SZKOLNY:
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- "Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- "Kuba leży w domu, ma grypę"

ciekawe linki:
http://www.gry-geograficzne.pl/
http://www.gry-geograficzne.pl/stolice_kontynenty.html

KOŁO GEOGRAFICZNE

dla klas VII i II gimnazjalnych

środa 7.15 - 8.00
ZAPRASZAM !!!Andrzej Chucher - 
laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

 Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych etapach konkursu obejmuje materiał daleko wykraczający poza treści podstawy programowej realizowanej w gimnazjum.Sukces Andrzeja - ucznia klasy drugiej gimnazjum jest szczególny. Zagadnienia finałowe dotyczyły Polski -  materiału realizowanego w klasie trzeciej. Oznacza to, że Andrzej w ciągu miesiąca opanował wiadomości na które jego koledzy i koleżanki poświęcą cały następny rok szkolny.

Cieszymy się wraz z Andrzejem z jego sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć:)