Serwisy przedmiotowe‎ > ‎Biblioteka‎ > ‎

PROJEKT CZYTELNICZY

Projekt czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

„ DUCH KSIĄŻKI NA FOTOGRAFII”

Uczestnicy projektu :

  - uczniowie Szkoły Podstawowej im. P Kojzara w Mnichu.

Cel projektu:

- promocja czytelnictwa i nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 - rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.

Przedmiotem projektu jest:

 - przygotowanie przez każdą klasę cyklu 5 zdjęć na podstawie książki wybranej ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 - próba uchwycenia na zdjęciach wyjątkowości, atmosfery , „ducha” danego utworu.             

- zaangażowanie całej klasy w projekt.

Terminy :

do 12.03.2018 r. – wybór książki i zgłoszenie u bibliotekarzy ( załącznik nr 1)

do 21.03.2018 r. – przydział uczniom zadań ( załącznik nr 2)

do 27.04.2018 r. – oddanie zdjęć w formie elektronicznej bez obróbki komputerowej

15.05.2018 r.  – wybranie najciekawszego projektu (trzy kategorie : kl. I-III, IV-VI, VII i klasy gimnazjalne), wernisaż zdjęć

 

Comments