Serwisy przedmiotowe‎ > ‎Biblioteka‎ > ‎

Dla rodziców

Warto czytać

 
Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego w czytanie rodzica, może się do niego przytulić, obserwować jego mimikę i gesty. Jest to świetny czas do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów. Często dzieci zadają pytania, aby upewnić się, czy dobrze zrozumiały treść książki, poznać znaczenie słów lub mają skojarzenia z poruszanymi tematami. Wychodząc od pytań zadawanych przez dzieci lub prowokując je do zastanowienia się nad różnymi problemami, mamy możliwość skierowania ich uwagi na emocje i wartości.

 

 Biblioterapia

Biblioterapia jest jedną z dziedzin terapii przez sztukę obejmującą muzykę, taniec, teatr, literaturę i plastykę.

Stanowi ona zamierzone działanie terapeutyczne oparte o stosowanie materiałów czytelniczych. Jest rodzajem psychicznego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów. Prowadzi do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.

Opiera się na literaturze pięknej, dzięki której człowiek zyskuje wiedzę o świecie i innych ludziach, lepiej rozumie ich postawy i zachowania. Czytając dzieciom wspieramy ich rozwój intelektualny i emocjonalny, uczymy empatii, lecz także, dobierając odpowiednie teksty, wyciszamy je, lub wręcz przeciwnie pobudzamy do działania.

Najczęściej stosowane podczas zajęć formy pracy to m.in.:

  • głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem,
  • opowiadanie, dyskusje,
  • prace techniczno – plastyczne, wystawki prac,
  • gry i zabawy integrujące dzieci,
  • scenki dramowe, próbki pantomimiczne,
  • redagowanie własnych wierszy, bajek  terapeutycznych,

·         relaksacja z wykorzystaniem utworów muzycznych

Na półkach księgarń i bibliotek znajdujemy coraz więcej książek określanych jako terapeutyczne. Czy warto po nie sięgać ? Czy głośne czytanie dziecku może być domową terapią?
Jeśli tak, to słowo „terapia” powinno być rozumiane raczej jako wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów niż „leczenie”. Rodzic nie jest terapeutą, a jednak może wykorzystywać terapeutyczne walory literatury oraz procesy emocjonalne, jakie zachodzą podczas czytania.
Biblioterapia to czytanie specjalnie wybranych tekstów, które pomagają w opanowaniu trudnych doświadczeń. U dzieci mogą to być lęki związane z codziennymi wyzwaniami, poczucie odrzucenia, samotność, choroba, niska samoocena… Dzieciom czytamy najczęściej bajki terapeutyczne (bajkoterapia) – historie opowiedziane tak, by słuchając mogły bezpiecznie „przejść” przez trudne emocjonalnie sytuacje i poznać sposoby ich rozwiązania.

 

Comments