Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:
przewodniczący - Jolanta Francuz
z-ca przewodniczącego - Anna Tyc
skarbnik - Agnieszka Kołodziejczyk
sekretarz -  Kinga Anioł-Cielecka
Komisja Rewizyjna : Elżbieta Krzempek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radomił Pudełko, Joanna Szczypka


Rada Rodziców 

 Nr konta: 78812610330053718630000020