Rada Rodziców


przewodniczący - Elżbieta Krzempek
z-ca przewodniczącego - Barbara Krzempek
skarbnik - Agnieszka Kołodziejczyk
sekretarz -  Kinga Anioł-Cielecka

Komisja Rewizyjna :
- Anita Dąbrowska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Dorota Łomozik
- Michalina Błacha

Rada Rodziców 

 Nr konta: 78812610330053718630000020