O szkole

Ogólne informacje o szkole

 

        Szkoła posiada:

 

·       9 sal lekcyjnych oraz  pracownię komputerową, 
·        świetlicę,

·        stołówkę szkolną,

·        bibliotekę z internetowym centrum informacji
         multimedialnej, które zostało utworzone w   
         związku z przystąpieniem szkoły do projektu
         współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

       Baza sportowa:

 

·        boisko,

·        sala gimnastyczna duża i mała,

·        salka do gimnastyki korekcyjnej wyposażona
          w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.