Klasy 1 - 3‎ > ‎Klasa 1a‎ > ‎

02. Konkursy


MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT W ZACZAROWANY BAJEK ŚWIAT…”

1.       Przedmiot konkursu:

Wykonanie okładki książki z dowolnej baśni lub legendy zawierającą autora i tytuł.

Okładka ma być wykonana w formie płaskiej, może zawierać elementy przestrzenne.

Dopuszcza się wykonanie okładki z różnych materiałów i dowolnymi technikami.

Wielkość nie mniejsza niż A4, ale nie większa niż A3.

Okładka może mieć inny kształt, ale mieszczący się w tych wymiarach.

Prace wykonujemy indywidualnie.

2.       Kategorie : klasy I-III oraz IV-VIII.

.....................................................................................................................................

Regulamin konkursu „Tu czytam!”

w ramach obchodów

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

1. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu.

2. Celem konkursu jest:

− rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz wrażliwości estetycznej,

− doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych,

− rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

− uświadomienie konieczności szanowania książek.

3. Czas trwania konkursu: 24.09.2018 r. – 31.10.2018 r.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zakładki do książki. Prace powinny mieć postać standardowej zakładki do książki. Mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

5. Zakładki muszą posiadać przywiązaną metryczkę (napisaną czytelnymi, drukowanymi literami lub komputerowo)

− imię, nazwisko oraz klasa.

6. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

7. Prace konkursowe będą ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VIII, III G.
 8. W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 9. Kryteria oceny prac:

− samodzielność,

− pomysłowość,

− estetyka wykonania prac,

− zgodność pracy z tematem.

10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 15.11.2018 r.                                      
                                              

Życzymy kreatywności i miłej zabawy

 przy tworzeniu!


...........................................................................................................................................


Konkurs plastyczny "TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ - 100LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym "Tradycja i współczesność - 100lecie odzyskania Niepodległości"

 

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej prace. 

 

Celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 roku. Promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski - kraju niezwykle pięknego, o bogatej tradycji i kulturze.

 

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

 

a) I kategoria - przedszkola
b) II kategoria - klasy I-III
c) III kategoria - klasy IV-VII
d) IV kategoria - VIII i klasy gimnazjalne

 

Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach.

 

W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne wykonane dowolną płaską techniką plastyczną w formacie A3: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, techniki łączone.

 

Podpisane prace należy dostarczyć do wychowawcy  do dnia 27.09.2018r..

 

Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:
-zgodność z tematem konkursu
-jakość wykonania
-oryginalność
-stopień trudności wykonania

 

Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych.

Comments