O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu

opublikowane: 2 paź 2017, 22:20 przez Anna Melek   [ zaktualizowane 2 paź 2017, 22:21 ]
15 września brałam udział w konferencji "O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym" organizowanym przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego "Agere Aude". W czasie spotkania poruszane były interesujące kwestie, m.in. o znaczeniu nauki i czytania i pisania dzieci przedszkolnych lub roli muzyki w przedszkolu i jej wpływie na umiejętność słuchania w młodszym wieku szkolnym. Wykłady poparte były badaniami naukowymi, z których wynika, że obecnie trudności w czytaniu i pisaniu ma 50 - 70% dzieci, z czego dysleksję rozwojową diagnozuje się zaledwie u 13% uczniów.
Z czego to wynika? Przyczyna jest niechęć do czytania, którą przejawia 40 - 50% badanych. 
Dr Łucja Skrzypiec podsumowała swój wykład słowami: "Dziecko, które czyta stanie się dorosłym, który myśli. W dzieciństwie niewiele zależy od dzieci, wiele zaś od nas samych." Warto poddać refleksji tą wypowiedź.

Comments