Doradztwo zawodowe

Rozporządzenie MEN określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII realizowane są przez 10 godzin w ciągu całego roku szkolnego. Ponadto podejmowane są inne działania o charakterze doradczym: spotkania z przedstawicielami zawodów, absolwentami, studentami, wycieczki zawodoznawcze.