Plan zajęć na I semestr klasy 2

 

PONIEDZIAŁEK

8:00– 12:35

WTOREK

8:00 – 11:30

ŚRODA

8:00 - 12:30 

CZWARTEK

8:00 - 13:30 

PIĄTEK

8:00 - 12:30 

1.  8:00 – 8:45

z. zint.

z. zint.

z. komp. Gr 2

z. zint.

Religia

2. 8:55 – 9:40

z. zint.

z. zint.

z. zint.

J. angielski

z. zint

3. 9:50 – 10:35

z. zint.

z. zint.

z. muz.

z. zint.

z. zint.

4. 10:45 – 11:30

Religia

J. angielski

z. zint.

z. zint.

W -f

5. 11:45 – 12:30

-

W - f

W -f

z. zint.

Gimn. korek.

6. 12:45 – 13:30

-

z. komp. Gr 1

z. ogólnorozwojowe

-

-

7. 13:45 – 14:30

-

-

-

-

-

8. 14:35 – 15:20

-

-

-

-

 -

Comments