02. Pasowanie na ucznia

12 września w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. W ten symboliczny sposób uczniowie klas pierwszych zostali przyjęcia do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali nam przedstawienie w jktórym pokazali, że nadają się na uczniów szkoły, następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor każdego z osobna pasowała na ucznia naszej szkoły. Oczywiście na zakończenie klasy drugie przywitały nowych uczniów naszej szkoły, a rodzice ufundowali pierwszakom słodkie "rogi obfitości".

Pasowanie na ucznia

Comments