Archiwum‎ > ‎Rok 2010/2011‎ > ‎

Wyniki ankiety "Szkoła bez przemocy"

    Końcem I semestru bieżącego roku szkolnego została przeprowadzona wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankieta, której głównym celem była odpowiedź na pytanie, czy nasza szkoła jest bezpieczna.
88% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że czuje się w szkole bezpiecznie, podobnego zdania byli rodzice, zarówno młodszych jak i starszych uczniów.
    Pomimo, iż na pierwsze pytanie zdecydowana większość ankietowanych odpowiadała, że czuje się w szkole bezpiecznie, to również zdecydowana większość uczniów zauważa w szkole objawy przemocy. 79% uczniów spotkało się w szkole z różnymi objawami przemocy. Do najczęściej spotykanych zjawisk przemocy należą zachowania, które można określić mianem agresji psychiczne: przezywanie (18%), używanie wulgaryzmów (18%), obgadywanie (14%), wyśmiewanie (14%).

    Wśród propozycji rodziców na zapobieganie aktom przemocy i agresji znalazły się opinie, ze należy organizować spotkania z psychologiem i pedagogiem. Pedagog szkolny prowadzi w klasach IV - VI zajęcia profilaktyczno wychowawcze w oparciu o program "SAPER czyli jak rozminować agresję'". Ponadto planujemy
w maju 2-godzinne warsztaty dla uczniów klas IV-VI, które poprowadzi pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie. Na najbliższym zebraniu dla rodziców będzie można wysłuchać prelekcji pani psycholog na temat przemocy, jej zapobiegania, możliwości pomocy dziecku-ofierze przemocy.
Ponadto zespół nauczycieli pracuje nad opracowaniem Systemu Przeciwdziałania Przemocy w szkole.

Comments