Aktualności‎ > ‎

Góra grosza

opublikowane: 28 lis 2010, 22:35 przez Wiesława Strządała
Do 3 grudnia trwa w naszej szkole akcja "Góra grosza".

CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZONE SĄ PIENIĄDZE

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na przyspieszeniu reformy domów dziecka przez pomoc w tworzeniu małych domów dla osieroconych dzieci, w których realizowane są intensywne programy pracy z rodzinami dzieci, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i plan pomocy ich rodzinom. Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od jedenastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

KIEDY I JAK ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA GÓRA GROSZA?

Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 22 listopada do 3 grudnia 2010 roku. W tym czasie placówki, które przystępują do akcji zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie) i zorganizowania na terenie placówki zbiórki.
Comments