Aktualności‎ > ‎

BIEG PO ZDROWIE

opublikowane: 5 mar 2018, 12:18 przez Magdalena Mleczko   [ zaktualizowane 5 mar 2018, 12:20 ]BIEG PO ZDROWIE

– program Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Nasza szkoła w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 przystąpiła do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z odpowiednimi ekspertami.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Uczniowie przez najbliższe dwa miesiące, w ramach lekcji wychowawczych będą brać udział w 6 spotkaniach profilaktycznych.

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Comments