O szkole


Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych,
bibliotekę z centrum multimedialnym,
salę gimnastyczną,
boisko szkolne,
stołówkę i świetlicę (jeszcze razem)

W roku szkolnym 2009/2010 w szkole uczy się 201 uczniów